KHÓA TU
NGÀY AN LẠC

 Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính thưa chư thiện tín nam nữ Phật tử gần xa!

Trong xã hội ngày càng phát triển, cuộc sống hiện tại đã đưa chúng ta mãi đắm chìm trong vị ngọt của ngũ dục và từ đó khiến chúng ta đối mặt với cuộc sống gấp gáp, hối hả, xô bồ và chúng ta đã đánh mất chính mình, quên đi hạnh phúc chân thật của cuộc đời. Xin một lần được tĩnh tâm, một lần quay lại bờ giác yêu thương và được trở về sống trong Chánh Niệm và cảm nhận được nguồn cội của hạnh phúc mà đức Phật đã chỉ dạy cho chúng ta. Chùa Hồng Danh cùng chư tôn đức tổ chức khóa tu 1 ngày An Lạc, tại thành phố San Jose vào Thứ Bảy ngày 28 tháng 9 năm 2019, tại địa điểm: Chùa Hồng Danh – 1129 Bal Harbor Way. San Jose, CA 95122.
Với sự hướng dẫn sự hướng dẫn của Thầy Thích Tánh Tuệ và chư tăng chùa Hồng Danh. Vì vậy, chúng tôi kính mời quý Phật tử sắp xếp thời gian đến tham dự khóa tu, để học hỏi thêm giáo lý Phật đà, nhằm xoa dịu những nỗi đau trong đời sống hiện tại.

Nguyện cầu chư Phật gia hộ cho quý vị cùng gia quyến vạn sự cát tường.

Thân kính
Tỳ Kheo Thích Quảng Thường

CHƯƠNG TRÌNH:
Thứ Bảy, ngày 28 tháng 9 năm 2019
9:30AM          – Phật tử vân tập, ổn đinh đạo tràng.
10:00AM        – Khai mạc khóa tu – sái tịnh đạo tràng
                     – Hô Chuông Cầu Nguyện – Lễ Phật sám hối
11:00AM        – Thuyết pháp (Chủ đề …)
12:30PM        – Thọ trai, Phật tử dùng cơm trong chánh niệm
2:00PM           – Tụng kinh, kinh hành niệm Phật
2:45PM           – Chia sẽ Phật Pháp
4:00PM           – Hoàn mãn