Tuần Thất Hương Linh:
LÊ MINH CẢNH
Sinh ngày 25 tháng 7 năm 1947
Mất ngày 12 tháng 6 năm 2019
Hưởng Thọ 72

Thất Thứ 2Chủ Nhật, 30 tháng 6 năm 2019
Thất Thứ 3Chủ Nhật, 7 tháng 7 năm 2019
Thất Thứ 4Chủ Nhật, 14 tháng 7 năm 2019
Thất Thứ 5Chủ Nhật, 21 tháng 7 năm 2019
Thất Thứ 6Chủ Nhật, 28 tháng 7 năm 2019

 

__ 

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ
Thứ Bảy, ngày 22 tháng 6 năm 2019

10:00AM  ~ Trang trí – sắp xếp bàn thờ
10:30AM  ~ Lễ nhập liệm
                 ~ Phát tang (thành phục)
                 ~ Cúng cơm
11:40AM  ~ Lễ phủ cờ
12:00PM  ~ Thăm viếng
4:00PM    ~ Cúng cơm
5:00PM    ~ Thăm viếng
9:00PM    ~ Hoàn mãn

Chủ Nhật, ngày 23 tháng 6 năm 2019

9:00AM   ~ Thăm viếng
9:45AM   ~ Lễ di quang
11:00AM ~ Hỏa táng
12:00PM ~ Rước linh về an linh ở Chùa Hồng Danh
1129 Bal Harbor Way, San Jose, CA 95122

*************
Gia Chủ:
Nguyễn Thị Minh
Lê Minh Trí
Lê Thị Minh Phụng
Lê Thị Minh Diệu
Kenny Lê

Cháu:
Yvon Lê
Michael Lê
Jonh Lê
Tiffany Lê

 

Phụng vì hương linh:
LÊ MINH CẢNH
Sinh ngày 25 tháng 7 năm 1947
Mất ngày 12 tháng 6 năm 2019
Lúc 5:55 phút sáng
Hưởng Thọ 72

Tang lễ được quàng tại:
Oak Hill Funeral Home
300 Curtner Ave
San Jose, CA 95125